תנאי קבלה

 1. את מועמדותם יכולים להציג תלמידים שסיימו לימודי "בוגר" במדעים הניסויים או גיאוגרפיה בממוצע של לפחות 85.
 2. להרשמה למסלול המחקרי על המועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר מתוך רשימת חברי התוכנית. יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר. איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לתוכנית.
 3. לימודי השלמה יידרשו מכל מי שחסרים לו אחד מהקורסים הבאים:
 • מתמטיקה - 5 נ"ז
 • פיסיקה-מכניקה - 5 נ"ז
 • מבוא לאקלים - 3 נ"ז
 • כדור הארץ הדינמי - 4 נ"ז
 • תהליכים במחזור ההידרולוגי - 3 נ"ז
 • מדעי הקרקע - 3 נ"ז
 • תכנות - 4 נ"ז
 • סטטיסטיקה - 4 נ"ז  
 • כימיה - 5 נ"ז          

** בהתאם לרקע של הסטודנט, ובהתאם לתוכנית המחקר שלו, יקבעו לימודי השלמה נוספים בהיקף מקסימלי של 10 נ"ז.