דוקטורט

לימודים לתואר דוקטור - מידע והרשמה ברשות לתלמידי מחקר.

מסלול ישיר לדוקטורט - תלמידים לתואר מוסמך שציונם הכללי בבוגר מעל 85 וסיימו את חובות הקורסים למוסמך בממוצע 85 לפחות, יוכלו לבקש לעבור למסלול הישיר. המעבר מותנה בהמלצת החוג והצלחה בבחינת הסינון למסלול הישיר. מסלול זה מאפשר לתלמידים ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה - PhD, מבלי שיהיו חייבים בעבודת גמר אך עליהם ללמוד את כל קורסי המוסמך הנדרשים בחוגים.