יצירת קשר

התוכנית להידרולוגיה ומשאבי מים
האוניברסיטה העברית 
גבעת רם, קרית אדמונד י. ספרא
ירושלים , 91904 

מזכירת הוראה: מגי פרקין

טלפון: 02-6584923
פקס: 02-5662581
דוא"ל: magip@savion.huji.ac.il 

יו"ר התוכנית: פרופ' סיימון עמנואל 
דוא"ל: swemmanuel@gmail.com