מחקר

המחקר ההידרולוגי מתקיים בשלוש הפקולטאות, בהתאם לתחומי המחקר של סגל התכנית. תחומי המחקר כוללים: הידרולוגיה של מים עיליים, שיטפונות, תנועת המים בקרקע, הידרולוגיה של מי תהום, תנועת מומסים, זיהום מקורות מים, טיפול בשפכים, ועוד. המחקרים פעמים רבים כוללים שילוב של תחומים נוספים כמו מטאורולוגיה, קלימטולוגיה, גאומורפולוגיה, גאולוגיה, גאוכימיה, גאופיזיקה, וחישה מרחוק.