לימודי הידרולוגיה - למה כדאי ?

תחום ההידרולוגיה עוסק בשאלות הנוגעות למשאב הבסיסי ביותר על פני כדור הארץ – מים. התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים נועדה להכשיר אנשי מדע ומקצוע שידעו להתמודד עם בעיות תיאורטיות ומעשיות שהולכות ומחריפות, בעולם כולו, לאור המחסור האובייקטיבי במים. ההכשרה המדעית והמקצועית היא אינטגרטיבית, ועוסקת במגוון תחומי ההידרולוגיה ומשאבי המים, תוך מתן ידע וכלים במקצועות היסוד של מדעי הטבע, ובתחומי המחקר המשיקים: גיאולוגיה, קרקע ומים, גיאוגרפיה, חקלאות, מטאורולוגיה ומדעי הסביבה.

הסטודנטים משתלבים במחקרים העוסקים במים, תנועתם והרכבם, מתחת ומעל לפני השטח. הפרויקטים עוסקים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר כגון  השפעות שינויי האקלים על חלקיו השונים של המחזור ההידרולוגי, אירועים קיצוניים כגון שיטפונות, זיהום מקורות מים, תנועת מומסים בקרקע ועוד. שיטות המחקר מגוונות וכוללות ניסויי שדה, ניסויי מעבדה, מודלים ממוחשבים ומחקרים תיאורטיים.

הפוטנציאל התעסוקתי של בוגרי התכנית הוא רחב ביותר. הם יעסקו במחקר ובפיתוח בארץ ובחו"ל, בבעיות של הפקת מים, אספקת מים, טיפול בזיהומי מים, תכנון הידרולוגי וניקוז, פיתוח טכנולוגי והגנת הסביבה. הבוגרים ישתלבו במערכת האקדמית, ברשויות המים, בחברות ייעוץ, ובחברות הזנק חדשות בתחום המים.

לוח מודעות