פרסומים של בוגרי התוכנית

רבים מבוגרי התוכנית פרסמו מאמרים אקדמים בתחומי הידרולוגיה שונים. 

שנה

A framework for assessing hydrological regime sensitivity to climate change in a convective rainfall environment: a case study of two medium-sized eastern Mediterranean catchments, Israel