מה הרקע איתו רצוי להגיע מתואר ראשון ?

ללימודים לקראת תואר מוסמך בהידרולוגיה ומשאבי מים יתקבלו תלמידים בעלי תואר בוגר במדעי כדור הארץ, קרקע ומים, גיאוגרפיה או תחום רלוונטי אחר, בממוצע של לפחות 85. בהתאם לקורסים שנלמדו במהלך התואר הראשון, לימודי השלמה יידרשו בתחומים המפורטים תחת תנאי קבלה