אילו מלגות קיימות ?

 ניתן לקבל מלגות מחיה מתקציבי מחקר של המנחים בהתאם לסיכום איתם. פרטים נוספים על מלגות מחיה ומלגות הצטיינות תוכלו למצוא בקישור זה