הוועדה המארגנת

הוועדה המארגנת של יום העיון השלישי (2017):

ענר פלדור

יהודה לוי

מאיה ברטוב

אלעד דנטה