לוחות זמנים

יום העיון יתקיים ב-22.6.17.

הגשת תקצירים עד ה-31.3.17.

מועד תום תקופת ההרשמה ליום העיון (ללא הרצאה או פוסטר) יפורסם בהמשך.