סגל התוכנית ותחומי המחקר

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, קמפוס י.ספרא, גבעת רם, ירושלים

פרופ' אהרונוב עינת, המכון למדעי כדור הארץ
פיסיקה ומודלים של תהליכים גאולוגיים: מכניקה של סלעים, פיסיקה של רעידות אדמה, גלישות, אינטראקציות מים וסלע, נביעות נוזלים בים

פרופ' אנזל יהודה, המכון למדעי כדור הארץ
פליאוהידרולוגיה, פליאואקלים, גאומורפולוגיה רביעונית, שטפונות

פרופ' אראל יגאל, המכון למדעי כדור הארץ
גאוכימיה איזוטופית, גאוכימיה סביבתית, גאוכימיה של מים

פרופ' גבירצמן חיים, המכון למדעי כדור הארץ 
הידרולוגיה של מי תהום, משאבי המים בישראל

ד"ר גרפינקל חיים, המכון למדעי כדור הארץ 
תחזורת כללית של האטמוספירה, שינויים אקלימים

פרופ' הספל קרן, המכון למדעי כדור הארץ
מעברי קרינה, אינטראקציה של אוירוסולים עם עננים, אוירוסולים ושינויים אקלימיים

ד"ר יחיאלי יוסי, המכון הגיאולוגי, הסדר מיוחד עם האוניברסיטה העברית
הידרוגאולוגיה, יחסי גומלין בין הים לאקויפרים חופיים, תיארוך מי תהום

פרופ' לב עובדיה, המכון לכימיה
זיהוי מיקרו מזהמים אורגנים ושאריות תרופות והורמונים בקולחין. כימיה של מים

פרופ' לזר בעז, המכון למדעי כדור הארץ
אוקיאנוגרפיה כימית, גאוכימיה של מים, איזוטופים של רדיום ותוריום בים ובאגנים, קלציפיקציה ויצרנות של שוניות אלמוגים, תהליכי ספיחה ושחרור במים עיליים ובמי תהום

פרופ' מורין אפרת, המכון למדעי כדור הארץ
הידרומטאורולוגיה, הידרולוגיה של אגני היקוות, שימוש בחישה מרחוק במודלים הידרולוגיים, הערכת גשם באמצעות שיטות חישה מרחוק,הידרולוגיה של מים עיליים,מודלים הידרולוגיים

פרופ' עמנואל סיימון, המכון למדעי כדור הארץ
הידרולוגיה של מי תהום 

פרופ' פרומקין עמוס, המכון למדעי כדור הארץ
חקר מערות, תופעות קרסטיות, גאולוגיה רביעונית, שינוי אקלים בעבר, גאוארכאולוגיה, מערות בשימוש האדם

פרופ' רוזנפלד דני, המכון למדעי כדור הארץ
פיזיקת העננים והגשם, מכ"ם מטאורולוגי, חישה מרחוק מלווינים, שינויים אקלימים

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, ע"ש רוברט. סמית, רחובות

ד"ר הולצמן רן, המחלקה לקרקע ומים 
פיזיקה של הקרקע, זרימה ודפורמציה במדיום נקבובי

פרופ' וולך רוני, המחלקה לקרקע ומים
מודלים מתמטיים לתיאור תנועת מים והסעת מומסים בתווך נקבובי רווי ולא-רווי, בקרת השקיה (עיתוי וכמות) לניצול יעיל של מים בחממות ובשדה

פרופ' חפץ בני, המחלקה לקרקע ומים 
השפעות על גורל חומרי הדברה בקרקע, נוכחות והתנהגות של חומרים אנטיביוטיים וחומרים רפואיים בקרקע ובמי קולחים 

ד"ר טס ערן, המחלקה לקרקע ומים 
אגרומטאורולוגיה, כימיה אטמוספרית, זיהום אויר

ד"ר טרצ'יצקי חורחה, המחלקה לקרקע ומים ,עמית מחקר 
תכונות כימו-פיזיקליות של חומרים הומיים ומינרלים והאינטראקציה ביניהם, השפעת חומר אורגני על מבנה הקרקע, שינויים כימיים בקומפוסט

ד"ר מישאל יעל, המחלקה לקרקע ומים
פוליאלקטרוליטים, קולואידים וכימיה של שטחי פנים, תואריות של חומרי הדברה, טיפול במים, טכנולוגיות של חרסיות

פרופ' עדין אבנר, המחלקה לקרקע ומים
שיטות טיפול בשפכים, שיטות התפלה, טכנולוגיות סינון

ד"ר קן עידו, המחלקה לכלכלה חקלאית ומינהל
כלכלת משאבי מים וסביבה

פרופ' שנקר משה, המחלקה לקרקע ומים 
תהליכים גיאוכימיים של זרחן בעמק החולה, הקטנת תהליכים של זיהום הכנרת, קביעת זמינות היסודות ורמת הדישון הדרושה לצמח, ריסון תהליכי שחרור זרחן מבוצות טיהור שפכים

הפקולטה למדעי החברה, קמפוס הר הצופים, ירושלים

ד"ר גרודק תמיר, המחלקה לגיאוגרפיה 
גאומורפולוגיה והידרולוגיה של מים עיליים

פרופ' דיין אורי, המחלקה לגיאוגרפיה 
מטאורלוגיה של שיטפונות, סופות אבק, ניתוח של סופות בדרום הארץ, התנהגות של מזהמים טרופוספריים, השפעת שינוי האקלים על רצועת החוף של ישראל

פרופ' לוין נועם, המחלקה לגיאוגרפיה 
חישה מרחוק, GIS, גאומורפולוגיה איאולית של דיונות, תכנון מרחבי לצרכי שמירת טבע