לוחות זמנים

  • יום העיון יתקיים ב-13.6.2019.
  • הגשת תקצירים עד ה-5.5.2019.
  • תום תקופת ההרשמה ליום העיון (ללא הרצאה או פוסטר): 5.6.2019