לימודים

למה כדאי ? 

תחום ההידרולוגיה עוסק בשאלות הנוגעות למשאב הבסיסי ביותר על פני כדור הארץ – מים. התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים נועדה להכשיר אנשי מדע ומקצוע שידעו להתמודד עם בעיות תיאורטיות ומעשיות שהולכות ומחריפות, בעולם כולו, לאור המחסור האובייקטיבי במים. ההכשרה המדעית והמקצועית היא אינטגרטיבית, ועוסקת במגוון תחומי ההידרולוגיה ומשאבי המים, תוך מתן ידע וכלים במקצועות היסוד של מדעי הטבע, ובתחומי המחקר המשיקים: גיאולוגיה, קרקע ומים, גיאוגרפיה, חקלאות, מטאורולוגיה ומדעי הסביבה.

הסטודנטים משתלבים במחקרים העוסקים במים, תנועתם והרכבם, מתחת ומעל לפני השטח. הפרויקטים עוסקים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר כגון  השפעות שינויי האקלים על חלקיו השונים של המחזור ההידרולוגי, אירועים קיצוניים כגון שיטפונות, זיהום מקורות מים, תנועת מומסים בקרקע ועוד. שיטות המחקר מגוונות וכוללות ניסויי שדה, ניסויי מעבדה, מודלים ממוחשבים ומחקרים תיאורטיים.

הפוטנציאל התעסוקתי של בוגרי התכנית הוא רחב ביותר. הם יעסקו במחקר ובפיתוח בארץ ובחו"ל, בבעיות של הפקת מים, אספקת מים, טיפול בזיהומי מים, תכנון הידרולוגי וניקוז, פיתוח טכנולוגי והגנת הסביבה. הבוגרים ישתלבו במערכת האקדמית, ברשויות המים, בחברות ייעוץ, ובחברות הזנק חדשות בתחום המים.

מידע נוסף על תוכנית הלימודים ניתן למצוא באתר המידע של האוניברסיטה העברית.

מסלולים

החוג מציע שלושה מסלולים - שני מסלולים עבור תואר מוסמך (מסלול מחקרי/לא מחקרי) ומסלול מחקרי עבור תואר דוקטורט. הלימודים בשני מסלולי המוסמך כוללים קורסים, מעבדות וסיורים, כאשר עבור המסלול המחקרי, חלק מרכזי בתכנית הוא ביצוע מחקר עצמאי בתחום מסויים בהנחיית מרצה מהתכנית וסיכומו לעבודת גמר בהידרולוגיה.

מידע נוסף אודות מסלולי התוכנית ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הטבע.

מוסמך - מסלול מחקרי

הידרולוגיה ומשאבי מים - תוכנית בין פקולטאית
תוכנית לימודים לתואר מוסמך - מסלול מחקרי (6044)

מידע עדכני לשנת הלימודים הקרובה ניתן למצוא בשנתון או באתר הפקולטה למדעי הטבע.

מסלול זה כולל לימודים בהיקף של 32 נ"ז. התוכנית מורכבת מקורסים בתחומי הליבה: מים עיליים ומים בתת הקרקע, סיור לימודי, וקורסים מתדולוגיים במודלים ושיטות שדה. בנוסף יש ללמוד קורס סמינר בהידרולוגיה ולהשלים את הנ"ז לתואר מרשימת קורסי הבחירה בהידרולוגיה וקורסי הבחירה הכלליים בתכנית.
יש לשים לב כי לא כל הקורסים מתקיימים כל שנה ולכן יש ללמוד קורסים כאלו בשנה בה הם ניתנים. במקרה שקורס חובה מסיבה כלשהי לא מתקיים במהלך התואר, הוא יוחלף בקורס אחר בתיאום ואישור ראש התכנית. תכנית הלימודים תאושר על ידי ראש התוכנית ובהתייעצות עם מורי הקורסים במידת הצורך. 
משך הלימודים: ארבעה סמסטרים. במקרים מסוימים ניתן להשלים את הלימודים, בכפוף להיצע הקורסים, גם בשלושה סמסטרים. ניתן להתחיל ללמוד בתכנית בסמסטר א או בסמסטר ב. 

קורסי חובה

יש לבחור קורס אחד לפחות מכל אחד משבעה הנושאים המפורטים בטבלה 1, בהיקף כולל של לפחות 16 נ"ז. ניתן ללמוד קורסים נוספים מטבלה 1 במסגרת לימודי הבחירה.

טבלה 1. קורסי חובה

 

 

נושא
מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
מים עיליים
70352
הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים
3
פרופ' אפרת מורין
מים בתת הקרקע
70875
תהליכי הסעה במי תהום
3
פרופ' חיים גבירצמן
71918
תנועת מומסים בקרקע
4
פרופ' רוני וולך
שיטות שדה
68835
שיטות שדה בהידרולוגיה עילית
2
ד"ר תמיר גרודק
68804
שיטות שדה בהידרולוגיה של מי תהום
2
ד"ר דורית מטמון
 
סיור לימודי
89400
סיור לימודי לים המלח
3
פרופ' חיים גבירצמן
89301
סיור לימודי בניתוח סביבתי
3
פרופ' סיימון עמנואל
שיטות נומריות ומודלים
70865
שיטות נומריות במדעי כדור הארץ
3
פרופ' סיימון עימנואל
71980
שיטות נומריות
3
ד"ר יהודית ריבלין
70897
פיתוח מודלים למערכות סביבתיות
3
פרופ' אפרת מורין
סמינר
68836
סמינר בהידרולוגיה
2
פרופ' אפרת מורין

 

 

 

קורסי בחירה

יש להשלים ל- 32 נ"ז, מקורסי החובה (טבלה 1), מקורסי ההידרולוגיה (טבלה 2) ומקורסי הבחירה הנוספים (טבלאות 3 ו- 4).

טבלה 2. קורסי בחירה בהידרולוגיה

 

 

מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
68803
מודלים הידרולוגיים של מי תהום
2
ד"ר איל שלו
68837
סחף נחלי – מקורות, תנועה ומדידה
2
ד"ר יהודית לקח
68838
הידרולוגיה סטטיסטית
2
פרופ' אנדרס ברדוסי
68806
פיתוח מודלים אקו-הידרולוגיים באמצעות R
2
פרופ' נעמי (קריסטינה) טג
68839
היבטים מעשיים בניהול משאבי מים והגנה משטפונות
2
ד"ר אבנר קסלר
68840
סדנה בקרקע בהיבטים גיאומורפולוגיים והידרולוגיים
3
ד"ר און כרובי ופרופ' אפרת מורין
71930
קולחים - השבה, השקיה והשלכות סביבתיות
3
ד"ר חורחה טרצ'יצקי
68830
מחקר עצמאי בהידרולוגיה מעשית
3
פרופ' אפרת מורין
82856
מושגי יסוד במכניקה של זורמים ליישומים במדעי כדור הארץ
2
ד"ר אורי אדם
פרופ עינת אהרונוב

 

טבלה 3. קורסי בחירה בפקולטה למדעי הטבע ומדעי החברה בירושלים

מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
40458
קלימטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל
3
פרופ' אורי דיין
40461
מבוא למטאורולוגיה סינופטית
3
פרופ' אורי דיין
70878
ספלאולוגיה: תהליכים וסובב במערות
4
פרופ' עמוס פרומקין
40770
יישומי מחקר מתקדמים בחישה מרחוק
4
פרופ' נועם לוין
70302
גיאולוגיה סטרוקטורלית
4
פרופ' עינת אהרונוב
70324
גיאוכימיה של מי תהום
3
פרופ' בועז לזר
70365
מבוא לסטרטיגרפיה
3
ד"ר זוהר גבירצמן
70511
יישומי ג'י.אי.אס במדעי כדור הארץ
3
מר עדי בן-נון
70515
משאבי המים בישראל
3
פרופ' חיים גבירצמן
70517
גאומורפולוגיה רביעונית
3
פרופ' יהודה אנזל
70555
מבוא למדידות גיאוכימיות
1
פרופ' בועז לזר
70570
שיטות שדה בחקר הרביעון
5
פרופ' יהודה אנזל
76628
תכנות מתמטי ב- MATLABלכדוה"א
2
מר רועי כנעני
82508
שינויים אקלימיים
2
פרופ' דני רוזנפלד
82653
שיטות אובייקטיביות של ניתוח נתונים במדעי כדור הארץ
2
ד"ר חיים גרפינקל
82814
פיסיקת העננים והגשם
4
פרופ' דני רוזנפלד
82825
שימוש מכ"ם במטאורולוגיה
2
פרופ' דני רוזנפלד
82833
שיטות מתמטיות במודלים מדעיים
2
פרופ' נתן פלדור
82850
עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקינוסים והקרקע
3
פרופ' קרן הספל-ארליך
89847
תהליכים כימיים וגיאוכימיים
2
פרופ' עובדיה לב
40695
סדנה בין-מקצועית לבעיות הסביבה
2
פרופ' ערן פייטלסון
40422
גישות למדיניות סביבתית במרחב
2
פרופ' ערן פייטלסון
40935
מדיניות ניהול משאבי המים בישראל
4
פרופ' איתי פישהנדלר
55772
שימוש במודלים של מדעי הטבע להבנת תופעות חברתיות
3
ד"ר רננה פרס
70332
מחדר מלח הר סדום: גאולוגיה ומורפולוגיה
1
פרופ' עמוס פרומקין
70334
גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים
3
פרופ' מרדכי שטיין
82515
מבוא למטאורולוגיה טרופית
4
ד"ר אדם אורי
82548
התחזורת הכללית ומערכות מזג אוויר בישראל
2
ד"ר חיים גרפינקל
82610
מעבדה בחיזוי מזג אוויר
2
ד"ר ישראל צבי לין
82851
סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעי כדור הארץ
1
פרופ' קרן הספל

 

טבלה 4. קורסי בחירה בפקולטה לחקלאות ברחובות

מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
71103
מיקרומטאורולוגיה חקלאית
4
ד"ר י. טנאי, ד"ר ש. כהן
71129
פיסיקה מתקדמת של הקרקע
4
ד"ר רן הולצמן
71130
טיפול במים ובקרת איכותם
4
פרופ' אבנר עדין
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
3
ד"ר עידו קן
71185
התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה
3
פרופ' בני חפץ
71615
תהליכי התהוות קרקע
2
ד"ר יעל מישאל
71622
פיסיקה של המים בקרקע
4
ד"ר רן הולצמן
71625
משאבי המים של ישראל וניהולם
3
ד"ר דני קורצמן
71913
גיאוכימיה של גופי מים
3
ד"ר תמרה פולובסוב
71930
קולחים - השבה, השקיה והשלכות סביבתיות
3
ד"ר חורחה טרצ'יצקי
71972
כימיה של הקרקע
4
ד"ר משה שנקר
71973
כימיה פיזיקלית ותופעות שטח פנים בקרקע
4
ד"ר יעל מישאל

 

 

 

עבודת הגמר

עבודת הגמר היא מחקר בנושא מוגדר בתחום ההידרולוגיה ומשאבי המים, המבוצע ע"י התלמיד בהנחיית אחד או יותר ממורי התכנית ומסוכם ע"י התלמיד כחיבור מדעי, בצורה מפורטת. מציאת מדריך לעבודת המחקר היא דרישה מוקדמת להרשמה לתכנית.

הצעת המחקר ובחינת סינון

לאחר שני סמסטרים על התלמיד להגיש את תכנית המחקר ולעבור את בחינת הסינון בה תשפט גם תכנית המחקר על ידי הועדה המלווה שנקבעה לו. לא ניתן להרשם לסמסטר שלישי ללימודים ללא הגשת הצעת המחקר.

הגשת עבודה הגמר ובחינת גמר

לאחר ארבעה סמסטרים על התלמיד להגיש את עבודת הגמר ולעבור את בחינת הגמר בה יבחנו ידיעותיו הכלליות והבנתו המעמיקה בנושאי התמחותו על ידי הועדה המלווה. העבודה תבדק ותוערך על ידי הועדה.

ציון סופי

הציון הסופי לתואר מורכב מ: 40% ממוצע ציוני הקורסים, 30% ציון עבודת הגמר, 15% ציון בחינת הסינון (כולל הערכת הצעת המחקר), 15% ציון בחינת המוסמך.
תנאי סף לקבלת התואר: ציון בכל קורס: 60, ציון בחינת גמר: 65, ציון עבודת גמר: 65, ציון סופי כולל: 65.

תנאי קבלה

על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר מתוך רשימת חברי התוכנית, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר. איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לתוכנית.
תנאי סף: ציון של 85 לפחות בתואר בוגר בתחומים רלוונטיים. 
לימודי השלמה יקבעו במידת הצורך על ידי ראש התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים על פי הקורסים שנלמדו במהלך התואר הראשון.

 

מוסמך - מסלול לא מחקרי

 

הידרולוגיה ומשאבי מים - תוכנית בין פקולטאית
תוכנית לימודים לתואר מוסמך - מסלול לא מחקרי (6046)

מידע עדכני לשנת הלימודים הקרובה ניתן למצוא בשנתון או באתר הפקולטה למדעי הטבע.

מסלול זה כולל לימודים בהיקף של 45 נ"ז. התוכנית מורכבת מקורסים בתחומי הליבה: מים עיליים ומים בתת הקרקע, וכמו כן כימיה/גאוכימיה, סיור לימודי, וקורסים מתדולוגיים במודלים ושיטות שדה. בנוסף יש ללמוד 2 סמינרים, לפחות 3 קורסי בחירה מקורסי ההידרולוגיה, ולהשלים את הנ"ז לתואר מרשימת קורסי הבחירה הכלליים בתכנית.
יש לשים לב כי לא כל הקורסים מתקיימים כל שנה ולכן יש ללמוד קורסים כאלו בשנה בה הם ניתנים. במקרה שקורס חובה מסיבה כלשהי לא מתקיים במהלך התואר, הוא יוחלף בקורס אחר בתיאום ואישור ראש התכנית. תכנית הלימודים תאושר על ידי ראש התוכנית ובהתייעצות עם מורי הקורסים במידת הצורך. 
משך הלימודים: ארבעה סמסטרים. במקרים מסוימים ניתן להשלים את הלימודים, בכפוף להיצע הקורסים, גם בשלושה סמסטרים. ניתן להתחיל את הלימודים בסמסטר א או בסמסטר ב. ישנה אפשרות ללימודים בחצי תכנית בתיאום עם ראש התכנית.

קורסי חובה

יש לבחור קורס אחד לפחות מכל אחד משבעה הנושאים המפורטים בטבלה 1, בהיקף כולל של לפחות 19 נ"ז. ניתן ללמוד קורסים נוספים מטבלה 1 במסגרת לימודי הבחירה.

טבלה 1. קורסי חובה

 

 

 

נושא
מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
מים עיליים
70352
הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים
3
פרופ' אפרת מורין
מים בתת הקרקע
 
70875
תהליכי הסעה במי תהום
3
פרופ' חיים גבירצמן
71918
תנועת מומסים בקרקע
4
פרופ' רוני וולך
כימיה וגיאוכימיה
 
70324
גיאוכימיה של מי תהום
3
פרופ' בועז לזר
71913
גיאוכימיה של גופי מים
3
ד"ר תמרה פולובסוב
71972
כימיה של הקרקע
4
ד"ר משה שנקר
שיטות שדה מים עיליים
68835
שיטות שדה בהידרולוגיה עילית
2
ד"ר תמיר גרודק
שיטות שדה תת הקרקע
68804
שיטות שדה בהידרולוגיה של מי תהום
2
ד"ר דורית מטמון
 
סיור לימודי
89400
סיור לימודי לים המלח
3
פרופ' חיים גבירצמן
89301
סיור לימודי בניתוח סביבתי
3
פרופ' סיימון עמנואל
שיטות נומריות ומודלים
70865
שיטות נומריות במדעי כדור הארץ
3
פרופ' סיימון עימנואל
71980
שיטות נומריות
3
ד"ר יהודית ריבלין
70897
פיתוח מודלים למערכות סביבתיות
3
פרופ' אפרת מורין

 

 

סמינרים

יש ללמוד את קורס הסמינר בהידרולוגיה וסמינר נוסף בהיקף כולל של לפחות 3 נ"ז:


טבלה 2. סמינרים

נושא
מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
סמינר בהידרולוגיה
40945
סמינר בהידרולוגיה
2
פרופ' אפרת מורין
סמינר נוסף
70820
סמינריון לתלמידי מוסמך בגאולוגיה
2
פרופ' סיימון עמנואל
82830
סמינריון לתלמידי מוסמך במדעי האטמוספירה
2
ד"ר חיים גרפינקל
71133
סמינר מוסמך במדעי הקרקע והמים
1
פרופ' רוני וולך

 

 

 

קורסי בחירה

 

יש ללמוד לפחות 3 קורסים מרשימת קורסי ההידרולוגיה המפורטים בטבלה 3, בהיקף כולל של לפחות 6 נ"ז. ניתן ללמוד קורסים נוספים מטבלה 3 במסגרת לימודי הבחירה.

טבלה 3. קורסי בחירה בהידרולוגיה

 

מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
68803
מודלים הידרולוגיים של מי תהום
2
ד"ר איל שלו
68837
סחף נחלי – מקורות, תנועה ומדידה
2
ד"ר יהודית לקח
68838
הידרולוגיה סטטיסטית
2
פרופ' אנדרס ברדוסי
68806
פיתוח מודלים אקו-הידרולוגיים באמצעות R
2
פרופ' נעמי (קריסטינה) טג
68839
היבטים מעשיים בניהול משאבי מים והגנה משטפונות
2
ד"ר אבנר קסלר
68840
סדנה בקרקע בהיבטים גיאומורפולוגיים והידרולוגיים
3
ד"ר און כרובי ופרופ' אפרת מורין
71930
קולחים - השבה, השקיה והשלכות סביבתיות
3
ד"ר חורחה טרצ'יצקי
68830
מחקר עצמאי בהידרולוגיה מעשית
3
פרופ' אפרת מורין

 

82856
מושגי יסוד במכניקה של זורמים ליישומים במדעי כדור הארץ
2
ד"ר אורי אדם
פרופ עינת אהרונוב


קורסי בחירה כלליים


יש להשלים ל- 45 נ"ז, מקורסי החובה (טבלה 1 ו-2), מקורסי ההידרולוגיה (טבלה 3) ומקורסי הבחירה הנוספים (טבלאות 4 ו- 5).

 

טבלה 4. קורסי בחירה בפקולטה למדעי הטבע ומדעי החברה בירושלים

מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
40458
קלימטולוגיה סינופטית של מזה"ת וישראל
3
פרופ' אורי דיין
40461
מבוא למטאורולוגיה סינופטית
3
פרופ' אורי דיין
70878
ספלאולוגיה: תהליכים וסובב במערות
4
פרופ' עמוס פרומקין
40770
יישומי מחקר מתקדמים בחישה מרחוק
4
פרופ' נועם לוין
70302
גיאולוגיה סטרוקטורלית
4
פרופ' עינת אהרונוב
70324
גיאוכימיה של מי תהום
3
פרופ' בועז לזר
70365
מבוא לסטרטיגרפיה
3
ד"ר זוהר גבירצמן
70511
יישומי ג'י.אי.אס במדעי כדור הארץ
3
מר עדי בן-נון
70515
משאבי המים בישראל
3
פרופ' חיים גבירצמן
70517
גאומורפולוגיה רביעונית
3
פרופ' יהודה אנזל
70555
מבוא למדידות גיאוכימיות
1
פרופ' בועז לזר
70570
שיטות שדה בחקר הרביעון
5
פרופ' יהודה אנזל
76628
תכנות מתמטי ב- MATLABלכדוה"א
2
מר רועי כנעני
82508
שינויים אקלימיים
2
פרופ' דני רוזנפלד
82653
שיטות אובייקטיביות של ניתוח נתונים במדעי כדור הארץ
2
ד"ר חיים גרפינקל
82814
פיסיקת העננים והגשם
4
פרופ' דני רוזנפלד
82825
שימוש מכ"ם במטאורולוגיה
2
פרופ' דני רוזנפלד
82833
שיטות מתמטיות במודלים מדעיים
2
פרופ' נתן פלדור
82850
עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקינוסים והקרקע
3
פרופ' קרן הספל-ארליך
89847
תהליכים כימיים וגיאוכימיים
2
פרופ' עובדיה לב
40695
סדנה בין-מקצועית לבעיות הסביבה
2
פרופ' ערן פייטלסון
40422
גישות למדיניות סביבתית במרחב
2
פרופ' ערן פייטלסון
40935
מדיניות ניהול משאבי המים בישראל
4
פרופ' איתי פישהנדלר
55772
שימוש במודלים של מדעי הטבע להבנת תופעות חברתיות
3
ד"ר רננה פרס
70332
מחדר מלח הר סדום: גאולוגיה ומורפולוגיה
1
פרופ' עמוס פרומקין
70334
גאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים
3
פרופ' מרדכי שטיין
82515
מבוא למטאורולוגיה טרופית
4
ד"ר אדם אורי
82548
התחזורת הכללית ומערכות מזג אוויר בישראל
2
ד"ר חיים גרפינקל
82610
מעבדה בחיזוי מזג אוויר
2
ד"ר ישראל צבי לין
82851
סדנה בשימוש באנגלית לתלמידי תארים מתקדמים במדעי כדור הארץ
1
פרופ' קרן הספל

 

טבלה 5. קורסי בחירה בפקולטה לחקלאות ברחובות

מספר
שם הקורס
נ"ז
מרצה
71103
מיקרומטאורולוגיה חקלאית
4
ד"ר י. טנאי, ד"ר ש. כהן
71129
פיסיקה מתקדמת של הקרקע
4
ד"ר רן הולצמן
71130
טיפול במים ובקרת איכותם
4
פרופ' אבנר עדין
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
3
ד"ר עידו קן
71185
התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה
3
פרופ' בני חפץ
71615
תהליכי התהוות קרקע
2
ד"ר יעל מישאל
71622
פיסיקה של המים בקרקע
4
ד"ר רן הולצמן
71625
משאבי המים של ישראל וניהולם
3
ד"ר דני קורצמן
71913
גיאוכימיה של גופי מים
3
ד"ר תמרה פולובסוב
71930
קולחים - השבה, השקיה והשלכות סביבתיות
3
ד"ר חורחה טרצ'יצקי
71972
כימיה של הקרקע
4
ד"ר משה שנקר
71973
כימיה פיזיקלית ותופעות שטח פנים בקרקע
4
ד"ר יעל מישאל

 

בחינת מוסמך

לקראת סוף הסמסטר האחרון ללימודי התלמיד, ובאישור ראש התכנית, תתקיים בחינת המוסמך. הבחינה תערך בעל פה ותכלול דיון כללי בחומר הנלמד בתכנית בהתאם למתכונת שתקבע בהמשך. 

ציון סופי

הציון הסופי בתואר מורכב מ- 90% ציוני הקורסים ו- 10% ציון בחינת המוסמך.
תנאי סף לקבלת התואר: ציון בכל קורס: 60, ציון בחינת גמר: 65, ציון סופי כולל: 65.

תנאי קבלה

תנאי סף: ציון של 85 לפחות בתואר בוגר בתחומים רלוונטיים. 
לימודי השלמה יקבעו במידת הצורך על ידי ראש התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים על פי הקורסים שנלמדו במהלך התואר הראשון.

 

דוקטורט

לימודים לתואר דוקטור - מידע והרשמה ברשות לתלמידי מחקר.

מסלול ישיר לדוקטורט - תלמידים לתואר מוסמך שציונם הכללי בבוגר מעל 85 וסיימו את חובות הקורסים למוסמך בממוצע 85 לפחות, יוכלו לבקש לעבור למסלול הישיר. המעבר מותנה בהמלצת החוג והצלחה בבחינת הסינון למסלול הישיר. מסלול זה מאפשר לתלמידים ללמוד לתואר דוקטור לפילוסופיה - PhD, מבלי שיהיו חייבים בעבודת גמר אך עליהם ללמוד את כל קורסי המוסמך הנדרשים בחוגים.

קורסים נבחרים

בטבלה הבאה תוכלו למצוא דוגמאות לקורסים נבחרים הנלמדים במסגרת התוכנית להידרולוגיה ומשאבי מים

הידרולוגיה של מי תהום

ניתוח תהליכי זרימת המים והסעת המומסים במי התהום, תוך הדגשת הבסיס הפיסיקלי והכימי של התהליכים. הקורס עוסק במחזור ההידרולוגי, במבנה האקוויפרים, בתכונות ההידראוליות של מערכת הנקבובים, בתהליכי דיפוסיה ודיספרסיה, במשוואות המתמטיות המגדירות את הזרימה וההסעה, בהידראוליקה של קידוחים ובארות, במבחני שאיבה, ובהערכת פוטנציאל מי התהום. הקורס עוסק גם בשאלות אקטואליות: כיצד חודרים מי ים לאקוויפרים חופיים? כיצד מתרחשים תהליכי הזיהום של מי התהום? והאם ניתן לשקם את האקוויפרים? כיצד ניצול יתר של מקורות המים מביא להמלחתם? וכיצד ראוי לתכנן הפקה אופטימאלית וברת-קיימא של מי התהום?

הידרולוגיה של מים עיליים

הכרת יחסי הגומלין בין ירידת הגשמים, הזרימה במדרונות ובאפיקים, ויצירת השיטפונות. ניתוח תהליכי ירידת המשקעים כולל את עוצמות הגשם ופריסתו המרחבית וניתוח הסטטיסטי של תכונות הגשם. הבנת תהליכי יצירת הנגר העילי כוללת את הערכת החידור למי התהום בהתאם לתכונות הקרקע והסלע שמתחתם. ניתוח הזרימה באפיקים מבוססת על איפיון הזרימה (טורבולנטית, על/תת-קריטית) ועל מאזני אנרגיה. הקורס יכלול גם הפעלת מודלים ממוחשבים לניתוח אירועי גשם, זרימות באגני היקוות, והערכות חידור למי התהום - כולם משמשים בחיזוי ובהערכה.

שיטות שדה בהידרולוגיה של מי תהום

המחקר ההידרוגיאולוגי דורש עבודת שדה רחבה, ובכללה: ניתוח מפות, קדיחת קידוחים, התקנת מערכות שאיבה, ועריכת מבחני שאיבה. במסגרת עבודת השדה נזקק ההידרולוג לשימוש בשיטות חדשות ומתוחכמות של חישה מרחוק בשיטות גיאופיסיות (גיאוחשמל, סייסמיקה), אנליזות גיאוכימיות ואיזוטופיות של מים. הקורס בשיטות השדה בהידרולוגיה כולל סיורים בשטח.

שיטות שדה בהידרולוגיה של מים עיליים

במסגרת הקורס ילמדו שיטות ומכשירי מדידה בתחום ההידרולוגיה העילית כולל: ניסויי המטרה להערכת חידור, מדידת זרימה באפיקי הנחלים, הערכת הסעה של סדימנטים. הקורס בנוי מסיורים, מדידות וניסויים בשטח.

משאבי המים בישראל

הכרת מקורות המים הטבעיים והמלאכותיים של ישראל, טכנולוגיות ההפקה והטיפול במים, ובעיות ניהול של משאבי המים. הכרת המקורות הטבעיים, ובכללם אגם הכינרת ומאגרי מי התהום בהר ובחוף. הכרת המבנה ההידרוגיאולוגי של האקוויפרים, מאזני המים שלהם, ובעיות הזיהום וההמלחה המאפיינים אותם. הערכת הספיקות השיטפונות בנחלים ומפעלי התפיסה והאגירה שלהם. הערכת ההיצע והביקוש למים בישראל, והתפתחות משבר המים. הכרת מערכות הטיפול במי השפכים והתפלת מי הים, וההתמודדות עם משבר המים. הכרת מקורות המים במדינות השכנות, המאבק על המים, והסדרת הסכסוכים

פיתוח מודלים למערכות סביבתיות

הקורס מקנה ידע תיאורטי ומעשי בפיתוח מודלים למערכות סביבתיות (ובפרט הידרולוגיות) וכולל: הגדרת ואפיון מודלים, שלבים בפיתוח מודל, שיטות כיול, אופטימיזציה ואימות המודל, מבחני רגישות ומבחני אי-וודאות. שימוש בניתוחי GIS במודלים מרחביים, ומודלים נומריים. הקורס כולל תרגול ופרויקט אישי.

השקייה בקולחים והשלכותיה סביבתיות

קורס חדש וייחודי באוניברסיטה העברית העוסק בהיבטים חקלאיים וסביבתיים של השבת הקולחים, אפיונם והשימוש בהם להשקיה. נושאים מרכזיים בקורס: מקור המים ושיטת הטיפול; מדדי איכות ודרכים לשיפור איכות הקולחים; היבטים בריאותיים, ארגוניים ורגולטורים של השקיה בקולחים; השפעת איכות המים על הקרקעות והגידולים; היבטים טכנולוגים של השימוש בקולחים; כוונים עתידיים של שינוי מאפייני הקולחים והשלכותיהם על אופן השימוש ועל ההשפעות על החקלאות והסביבה.

מודלים הידרולוגיים של מי תהום

מודלים ספרתיים הם כיום כלי חשוב במחקר תהליכים הקשורים במי תהום ובניהול משאבי מים. הקורס מקנה לסטודנטים את הידע והניסיון לשימוש במודל ספרתי ולהבנת המשמעויות הנגזרות מהמודל. הקורס יעסוק ברקע התיאורטי של משוואות הזרימה וההסעה ובישומם כמודל לפתרון בעיות פיזיקליות.

תנאי קבלה

 1. את מועמדותם יכולים להציג תלמידים שסיימו לימודי "בוגר" במדעים הניסויים או גיאוגרפיה בממוצע של לפחות 85.
 2. להרשמה למסלול המחקרי על המועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר מתוך רשימת חברי התוכנית. יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר. איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לתוכנית.
 3. לימודי השלמה יידרשו מכל מי שחסרים לו אחד מהקורסים הבאים:
 • מתמטיקה - 5 נ"ז
 • פיסיקה-מכניקה - 5 נ"ז
 • מבוא לאקלים - 3 נ"ז
 • כדור הארץ הדינמי - 4 נ"ז
 • תהליכים במחזור ההידרולוגי - 3 נ"ז
 • מדעי הקרקע - 3 נ"ז
 • תכנות - 4 נ"ז
 • סטטיסטיקה - 4 נ"ז  
 • כימיה - 5 נ"ז          

** בהתאם לרקע של הסטודנט, ובהתאם לתוכנית המחקר שלו, יקבעו לימודי השלמה נוספים בהיקף מקסימלי של 10 נ"ז.

נהלים ותקנות

הרשמה

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

א. ברמה אוניברסיטאית: (מדור רישום וקבלה) באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
ב. ברמת הפקולטה באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות.

 • מועמדים אשר למדו/לומדים תואר בוגר באוניברסיטה העברית יכולים לצרף גיליון ציונים לא רשמי (מתוך מידע אישי)
 • למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים הכולל ממוצע לתואר בלבד.

למידע נוסף ניתן לפני בטלפון 02-6586722 או במייל.

ההרשמה נפתחת בחודש ינואר. מומלץ מאוד להירשם עד סוף יולי של אותה שנה וזאת על מנת להגדיל את סיכויי הקבלה ולאפשר לחוג לשבץ למשרות תרגול וחלוקת מלגות לתלמידים שיימצאו ראויים ומתאימים.